Interview on tomorrow’s agricultural landscape with Johanna Björklund, Örebro University. Intervju om framtidens odlingslandskap med Johanna Björklund, Örebro universitet

For part 2. ”Agroforestry ”, we’ve made an exciting interview with Johanna Björklund, Örebro University, who researches on sustainable food production, and who previously was head of research for the swedish long range project ”Sustainable food production in Sweden – to grow and eat from perennial systems”.

Inför del 2. ”Agroforestry – bortom ekologiskt”, gjorde vi en spännande intervju med Johanna Björklund som forskar på hållbar mat, och som tidigare var forskningsledare i det fleråriga projektet  Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system.

Framtidens odlingslandskap behöver kunna mätta en växande världsbefolkning och samtidigt gå drivmedelsbrist och miljömål till mötes. Det behöver också kunna möta ett mer varierande klimat med mer extremväder som t.ex. förmodas skapa gynnsamma förutsättningar för nya slag av skadedjursangrepp. Dagens monokulturbaserade, energiintensiva, storskaliga jordbruk är för ineffektivt på alla dessa punkter förklarade Johanna, de kommer inte kunna möta framtidens behov och utmaningar. Istället beskrev hon ett framtida odlingslanskap där energikrävande och utarmande grödor som spannmål, till större del har ersatts av en betydligt större mångfald än idag av ettåriga, fleråriga och perenna ätbara grödor. Och där samverkan och samplantering mellan grödor, virkes- och djurproduktion stödjer, stärker och skyddar varandra, samtidigt som det ger en större och tryggare skörd över en längre odlingssässong än idag. Denna Agroforestry, på frammarch i Europa,  tar sig olika lokala uttryck, utifrån behov och förutsättningar. I Sydeuropa, med allt svårare torka, förväntas alléodlingar bli ett vanligt inslag. I Sverige blir skogsbete (utmarksbete) på outnyttjad mark en ny tappning av vårt tidigare så givande fäbobete och bruk. I kantzonerna av ett mer småskaligt och varierat odlingslandskap, och  i våra villaträdgårdar, blir den ätbara skogsträdgården framträdande. För att nå dit behövs små och stora pionjärer som visar vägen, förädling av grödor avpassade för vårt klimat, nya matvanor såklart… samt att befolkningen får tillgång till jorden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s