EKOFILM Festival & tjeckisk Agroforestry

Bland det roligaste med att göra film är de kontakter och utbyten som blir med andra länder. I nästa vecka tävlar ”Leva inom Planetgränserna del 2 – Agroforestry” på EKOFILM International Environmental Film Festival som hålls för 46:e året i rad (vilken bedrift!) i Brno, Tjeckien. Zuzana Špaková, lärare i landskapsarkitektur och medlem i Czech Agroforestry Association, har översatt filmen till tjeckiska och kommer också presentera den på festivalen! Bilden: 80 år gammal fruktlund i Tjeckien som just nu förbereds för plantering av 120 nya träd. Här betar får och här växer mycket björnbär, foto: Andrea Špaková.

VAD HÄNDER INOM AGROFORESTRY I TJECKEN? I slutet av 2019 hölls ett omfattande seminarium i utkanten av Brno för att främja utvecklingen, eller snarare återinförandet av agroforestry i Tjeckien, vilket inte verkar vara helt enkelt, på grund av en massa snåriga regler och lagar. Agroforestrysystem var alltså rådande i landet ända in på 1800-talet, med bete i fruktodlingar i landets bergstrakter och stor biologisk mångfald, i de bördigaste delarna, tack vare småskaligheten och integrerat bete i odlingslandskapet. Bilden: ”Example of traditional ”agri-silvi-cultural” agroforestry in Drnovice”. Seminariet utgick från nya forskningsresultat och föreläsningar av ledande experter, med fokus på lagstiftningsluckor som hindrar nyetablering, och hur man skulle kunna stötta ekonomiskt, genom landsbygdsutvecklingsprogram, för att återinföra agroforestrysystem. En del av seminariet var fältutflykt, deltagarna fick bl.a. bekanta sig med ett nyetablerat, permanent forskningsdemonstrationsområdet som består av poppel och svart valnöt i alléer med traditionella åkergrödor. (Som jag förstår ligger det området utanför Brno).

2014 bildades CSAL, ”Tjeckiska föreningen för Agroforestry”, som består av jordbrukare och forskningsorganisationer med fokus på jordbruk och landsbygdsutveckling. I samarbete med landets Jordbruksministerium och Miljöministerium utarbetar de lagstiftnings- och strategiska dokument. Definitioner, principer och ramverk måste omformuleras för att bryta lagstiftning mot att plantera träd på jordbruksmark m.m.

NATIONELLT organiserar de seminarier och workshops, för att utbilda och skapa samarbeten mellan forskningsorganisationer, skolor och jordbrukare, och för att underlätta för jordbrukare och markägare att implementera och förvalta olika typer av agroforestry. Bilden: ”Founding new agroforestry permanent research plot Michovka.”

INTERNATIONELLT tycks de nätverka flitigt för att undersöka hur andra länders praktiska erfarenheter och idéer kan appliceras i en tjeckisk kontext. CSAL är vidare samordnare av EURAF-aktiviteter, (Europeiska Federationen för Agroforestry) och bl.a. har de deltagit i AGFOSY 2018-2020:”ERASMUS + Agroforestry Systems: The Opportunity for European Landscape and Agriculture”, ett internationellt projekt som gått ut på att lära jordbrukare i flera europeiska länder implementera agroforestry:

The aim of the AGFOSY project is to create a complex yet flexible training system relating to agroforestry. It is based on case studies and best practices that will provide farmers and landowners with the skills, knowledge and competencies to implement agroforestry systems on their own farms. Agroforestry (AF) measures are able to bring a wide range of positive benefits to land management, as well as helping landowners to achieve the goals of the CAP. It can provide solutions to different issues from unemployment to income diversification as ecological services.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s