Film: The Forest Garden at farm Rydeholm – Skogsträdgården på Rydeholm – Il Giardino forestale, fattoria Rydeholm

Om / About the film /Soggetto del film…

Om: Skogsträdgården på gården Rydeholm tornar upp sig som en oas av jordhälsa och mångfald, omgiven av en monokulturöken av spannmål, raps och sockerbetor på skånska Söderslätt. De huvudsakliga trädgrödorna är äkta kastanj (Castaneva sativa) valnöt (Juglans regia), hassel (Corylus), men också koreansk tall för pinjenöt (Pinus koraiensis), mandel (Prunus dulcis), ginkgo (Ginkgo biloba) och araucaria (Araucaria araucana). Biologisk mångfald, ekosystemtjänster som är likvärdiga med vilda, skogsliknande miljöer och självregeneration har här ställts upp som jämbördiga målsättningar med livsmedelsproduktionen. Den långsiktiga visionen är att kunna ersätta de anuella grödorna med produktion från träd; äkta kastanj och araucaria (som producerar frön) som ersättning för spannmål. Hasselnöt och valnöt som ersättning för oljeväxter. Filmen bygger på intervjuer med Anders Lindén, sjätte generationen på gården och en av pionjärerna inom svensk Agroforestry. Varför agroforestry? Produktionen av mat behöver ta hänsyn till en växande brist på naturresurser – vatten, levande jordar och fossil energi, som blir alltmer påtaglig världen över. Agroforestrysystem har visat sig vara av extremt nytta för att stärka resiliensen i jordbrukssystem. Spellängd: 38 min.

The Forest Garden at farm Rydeholm appears like a towering island of soil health and biodiversity in a sea of monocultures: cereals, oilseed rape and sugar beets on the Scandinavian Söderslätt. The main tree crops here are sweet chestnut (Castaneva sativa), walnut (Juglans regia), hazelnut (Corylus), but also korean pine (Pinus koraiensis), almonds (Prunus dulcis), ginkgo (Ginkgo biloba) and araucaria (Araucaria araucana). Biodiversity, ecosystem services equivalent to wild, forest-like environments and regeneration have been set here as equal goals with the food production. The long-term vision is a replacement of the annual crops with tree crops; sweet chestnut and araucaria (which produces seeds) as replacements for cereals. Hazelnut and walnut as replacements for vegetable oil. The film is based on interviews with Anders Lindén, the sixth generation on the farm and one of the pioneers of the Swedish agroforestry movement. Why agroforestry? Food production have to take the increasing lack of natural resources – water, living soils and fossil energy, into account. Agroforestry systems have been shown to be of extreme benefit for improving the resilience of agricultural systems. Runningtime: 38 min.

Il Giardino forestale sulla fattoria di Rydeholm sembra un’isola di buona salute e biodiversità in espanzione, circondato da un deserto di monocolture di cereali, colza e barbabietole di zucchero, situato al sud della Svezia (Söderslätt). Le colture principali dagli alberi sono noci, nocciole, castagne e pinoli. Biodiversità, regenerazione, e servizi ecosistemici equivalenti ad foreste selvatici sono qui obiettivi equivalenti con la produzione alimentare. La visione a lungo termine è quella di essere in grado di sostituire le colture annuali con una raccolta corispondente dagli alberi; castagne e araucaria (che produce semi) come sostituto di cereali. Nocciole e noci come sostituto di olio vegetale. il film è costituito da interviste con Anders Lindén, la sesta generazione nella fattoria e uno dei pionieri dell’agroforestry svedese. Perchè agroforestry? È urgente che la produzione di cibo tenga conto delle problematiche legate alla carenza di risorse naturali – acqua, suolo vivente ed energia fossile, che si sta sempre più nettamente delineando a livello mondiale. I sistemi di agroforestry si stanno rivelando di estremo interesse sia in termini di risposta ai cambiamenti climatici, sia come strumento di miglioramento dell’efficienza produttiva dei sistemi agricoli, mantenendo un elevato livello di sostenibilità e resilienza. Lunghezza: 38 min.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s