Agroforestry i tempererat klimat

”Agroforestry & Agroecology and similar systems are the lowest hanging fruits we have, to deal with an extraordinary range of issues, from climate change to development, nutrition, soil erodment, biodiversity loss and more…!” Patric Worms, EURAF.

LÄNKAR OCH KLIPP:

WAKELYNS AGROFORESTRY RESEARCH FARM, SUFFOLK
Det har skrivits och filmats mycket på Wakelyns i Suffolk. Här framsidan på Tyska tidskriften Lebendige Erde.

Sammanställning (2020) av forskningsresultaten på Wakelyns finns här: Wakelyns Agroforestry: Resilience Through Diversity, upplagd av återförsäljaren Hodmedod’s. Den finns också att ladda ner här, genom  WoodlandTrust & Organic research Center.

Wakelyns tar emot besök, kontakta Toby och David Wolfe genom http://wakelyns.co.uk/, https://twitter.com/wakelyns, https://www.instagram.com/wakelyns/

 

Del 1. Martin Wolfe (1937-2019), som tillsammans med sin fru grundade Wakelyns under 1990-talet, beskriver sin bakgrund och karriär och hur hans intresse för biologisk och genetisk mångfald fick honom intresserad av först ekologisk odling och sedan för Agroforestry.

Part 1. Martin talks about his childhood, motivations to study Agricultural Botany, early career at the Plant Breeding Institute, how his interest in plant pathology and diversity developed, plant breeding, cereal mixtures and an East German pils lager made from barley mixtures…
     Martin Wolfe (1937-2019) was a cereal plant pathologist at the Plant Breeding Institute, Cambridge from 1960 to 1988 when the Institute was closed. He then took the Chair of Plant Pathology at the Swiss Federal Institute of Technology, Zuerich, until 1997. Between 1994-2019 he developed Wakelyns Agroforestry in Suffolk which is one of the earliest agroforestry research sites in the UK and home to the pioneering development of cereal populations as a set of modern landraces. From 1998, he also helped develop the research programme at the Organic Research Centre before becoming Principal Scientific Adviser. In 2017, he was appointed Professor of Plant Breeding for Sustainable Agriculture and Resilience at CAWR, Coventry University.

Del 2 och 3. Martin  och hans fru köper en gård i Suffolk och börjar bygga upp ett forskningscenter för Agroforestry med lokala samarbeten. Martin beskriver hur gården idag fungerar som ett mångfunktionellt system som även ger värme och varmvatten, ofantlig biologisk mångfald och spårbarhet.

Part 2. Returning to the UK and putting ideas into practice. Creating Wakelyns Agroforestry. Increasing diversity: moving from cereal mixtures to populations. Taking the case to Brussels. Temporary marketing experiment. Kimberley Bell and Small Food Bakery. Reconnecting growers with bakers. Part 3. Agroforestry and energy, biodiversity. Traceability.

In this booklet by the Danish Okologisk Landsforening, produced in 2018, Wakelyns is represented among other outstanding examples of Agroforestry in Europe.

”The UK has been slow to embrace agroforestry, fearing trees compete for valuable space and water. In fact they can increase crop diversity as well as profits, as two pioneering Cambridgeshire farmers have found” – Interview with M. Wolfe in The Guardian.

In 2018, M. Wolfe received the ”Lifetime Achievement Award” at the 1st International Conference on Healthy Food, held at Bologna University in Italy, for ”his contribution to the development of plant breeding, diversity, environment and sustainable food production”. The conference brings together like-minded scientists to discuss the topics of landraces, including modern populations, ancient and heritage wheat with a focus on health and nutrition as well as natural flavors and aromas. These scientists have recognized the many problems that many modern wheat varieties are causing and have been studying alternatives to this kind of modern wheat as well as current industrialized farming systems and high speed, high volume food processing models.

LÄSNING

HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION I SVERIGE – ATT ODLA OCH ÄTA FRÅN PERENNA SYSTEM: Den största publicerade svenska studien om AF är ett deltagardrivet forskningsprojekt benämnt Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – Att odla och äta från perenna system. Studien undersöker AF-systemens potential att kombinera effektiv produktion av livsmedel med produktion av ekosystemtjänster. Fokus i studien ligger på skogsträdgårdar och betesbaserade system,  inte på system som går att implementera i ett maskinellt åkerbruk. Det finns alltså fortfarande ett stort behov att reda ut om AF-system är lämpliga att implementera på svensk åkermark, och hur i så fall systemen bäst skulle utformas. (texten är hämtad ur Jorunn Hellmans uppsats, se ovan)

HISTORY OF TEMPERATE AGROFORESTRY
THE LOST FORESTGARDENS OF EUROPE

Jorunn Hellmans uppsats Agroforestry på svensk åkermark – vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?

PROJEKT/UTBILDNINGAR/ORGANISATIONER

Agroforestry Sverige

Naturbruk Angereds Gård, YRK utbildning 

Exempel på Kurser i Permakultur mm: Permakultur Stjärnsund, Åfallet Skogsträdgård, Holma Skogsträdgård, Gylleboverket

EURAF

AGROFORESTRY NETWORK founded by Vi-Skogen

AGROFORESTRY RESEARCH TRUST

BACK TO FUTURE

OKOLOGISK LANDSFORENING och deras KATALOG MED EXEMPEL FRÅN DANMARK, ENGLAND, FRANKRIKE

AGFORWARD: Idag erkänns AF-metoder av organisationer som FAO och EU som uthålliga produktionssystem med stora miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Mellan januari 2014 och december 2017 pågick forskningsprojektet Agforward (Agroforestry that will Advance Rural Development), finansierat av EU:s forskningsprogram med syfte att studera och sprida AF-metoder i Europa. Inom programmet ingick försöksodlingar och studier av redan befintliga system i ett tiotal länder i centrala och södra Europa.