Agroforestry i tempererat klimat

”Agroforestry & Agroecology and similiar systems, are the lowest hanging fruits we have to deal with an extraordinary range of issuses, that we have to deal with, from climate change to development, nutrition, soil erodment, biodiversity loss and more…!” Patric Worms, EURAF.

Bra länkar:
Det har skrivits och filmats mycket på Wakelyns 2020. Här framsidan på Tyska tidskriften Lebendige Erde

Sammanställning (2020) av forskningsresultaten på Wakelyns finns här: Wakelyns Agroforestry: Resilience Through Diversity, upplagd av återförsäljaren Hodmedod’s. Den finns också att ladda ner här, genom  WoodlandTrust & Organic research Center.

Wakelyns tar emot besök, kontakta Toby och David Wolfe genom http://wakelyns.co.uk/, https://twitter.com/wakelyns, https://www.instagram.com/wakelyns/

Jorunn Hellmans uppsats Agroforestry på svensk åkermark – vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?

Utbildning i Agroforestry i Sverige: Naturbruk Angereds Gård, YRK utbildning 

Exempel på Kurser i Permakultur mm: Permakultur Stjärnsund, Åfallet Skogsträdgård, Holma Skogsträdgård, Gylleboverket

OKOLOGISK LANDSFORENING och deras KATALOG MED EXEMPEL FRÅN DANMARK, ENGLAND, FRANKRIKE

AGFORWARD: Idag erkänns AF-metoder av organisationer som FAO och EU som uthålliga produktionssystem med stora miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Mellan januari 2014 och december 2017 pågick forskningsprojektet Agforward (Agroforestry that will Advance Rural Development), finansierat av EU:s forskningsprogram med syfte att studera och sprida AF-metoder i Europa. Inom programmet ingick försöksodlingar och studier av redan befintliga system i ett tiotal länder i centrala och södra Europa.

EURAF

AGROFORESTRY NETWORK founded by Vi-Skogen

AGROFORESTRY RESEARCH TRUST

HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION I SVERIGE – ATT ODLA OCH ÄTA FRÅN PERENNA SYSTEM: Den största publicerade svenska studien om AF är ett deltagardrivet forskningsprojekt benämnt Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – Att odla och äta från perenna system. Studien undersöker AF-systemens potential att kombinera effektiv produktion av livsmedel med produktion av ekosystemtjänster. Fokus i studien ligger på skogsträdgårdar och betesbaserade system,  inte på system som går att implementera i ett maskinellt åkerbruk. Det finns alltså fortfarande ett stort behov att reda ut om AF-system är lämpliga att implementera på svensk åkermark, och hur i så fall systemen bäst skulle utformas. (texten är hämtad ur Jorunn Hellmans uppsats, se ovan)

HISTORY OF TEMPERATE AGROFORESTRY
THE LOST FORESTGARDENS OF EUROPE

BACK TO FUTURE