Intervju, Philipp Weiss: kollapsmedvetenhet, livsomställning, utflytt….

(Ljudfil) Väldigt tänkvärt tycker jag, att höra Philipp Weiss berätta om hur han gått från kollapsmedveten till lokal handlingskraft genom Permakultur Stjärnsund. Intervjun fick inte plats i filmen om Agroforestry som är under klippning. (”Leva Inom Planetgränserna, Del 2 Agroforestry”). Stöd gärna filmprojektet som drivs ideellt: kickstarter.com/projects/agroforestry/leva-inom-planetgranserna-del-2-agroforestry Kanske blir jag extra berörd av den här…

Vill du hjälpa oss med en slant, liten som stor?

Bilden ovan: Martin Crawford, brittisk skogsträdgårdsexpert. Nu jobbar vi på det sista i postproduktionen för att färdigställa ”Leva inom Planetgränserna, Del 2 – Agroforestry”. Filmerna började med ett stöd från Konstnärsnämnden. Det räckte dock inte ända fram, vilket innebär att allt efterarbete: ljudläggning, musik, klipp, översättning och textning sker ideellt. Därför blir vi jätteglada om…

Krönika: Framtiden tillhör de lokala kretsloppen

EN TROLIG UTVECKLING FRÅN STAD MOT LANDSBYGD, FRÅN FLYG OCH MOTORVÄGAR TILL VATTENVÄGAR OCH RÄLS. Texten är skriven av Maja Lindström i samarbete med arkitektkontoret A.R.T. Stockholm och Arkitekturmuseets blogg Hållbar Stad. Klimataktivisten Greta Thunberg korsar Atlanten i en tävlingssegelbåt och plötsligt vrids våra blickar mot det blåa på kartan, det som bar, och kommer…

PREMIÄR: Leva inom planetgränserna – Ett jordat liv (50 min, 2019)

”Leva inom planetgränserna – Ett jordat liv”  uppmanar oss att läka ekosystem, demokratisera överlevnaden och att ett enklare liv skänker ett rikare liv. Se den här. Filmen bygger på intervjuer med författaren och journalisten David Jonstad, agronomen och forskningsledaren Johanna Björklund och en dikt av ekobonden Per Wålstedt. Filmen uppmärksammar sjuka ekosystem och kollapsande samhällsstrukturer…

Agroforestry in UK/Agroforestry i England

In 2018 we visited Wakelyn’s Agroforestry Organic Research Farm in Suffolk, where we interviewed Professor Martin Wolf who dedicated his life to research small-scale, resilient, low and no-input agriculture ”beyond organic”. The around 20-hecacres farm is covered with a big genetic variety of crops, from hedges with fruit-, energy- and nut trees to mixed crops…

Interview on tomorrow’s agricultural landscape with Johanna Björklund, Örebro University. Intervju om framtidens odlingslandskap med Johanna Björklund, Örebro universitet

For part 2. ”Agroforestry – beyond organic”, we’ve made an exciting interview with Johanna Björklund, Örebro University, who researches on sustainable food production, and who previously was head of research for the swedish long range project ”Sustainable food production in Sweden – to grow and eat from perennial systems”. Inför del 2. ”Agroforestry – bortom…