Nytt filmprojekt: Naturlik biodling

BEEHIVE REWILDING + AGROFORESTRY Binas nytta för människan går inte att överskatta; bisamhällen har en nyckelroll i vår försörjning, de pollinerar ungefär en tredjedel av vår mat. Samtidigt rapporteras ofta om att binas överlevnad hotas. Själv har jag trott att det är monokulturernas utbredning, med konstgödsel, gifter och avsaknad av biologisk mångfald, som själva bär…

Välkommen djupt in i nuet!

Visste du att 2020 enligt den kinesiska bondekalendern var Råttans år*? De personer som föds och det som händer under ett år, anses påverkas av karaktären på djuret för det året. Råttor får ialla fall mig att tänka på pestsmitta som spreds i Europa och andra delar av världen i omgångar, under flera hundra år….

Där uppe vandrar små stjärnor, här nere går våra bloss

Den här texten skrev jag 2016 för HOPP! Hökarängens omställning & permakulturprojekt. Rubrikbilden: Lyktfest, 15 november på Martinskolan, Söders Waldorfskola, klass 5, 2015. En sång som då sjungs är ”Vi går med våra lanternor och våra lanternor med oss. Där uppe vandrar små stjärnor, här nere går våra bloss…” När man får barn omformas den…

Krönika för ArkDes/Hållbar stad: Elefanter i rummet när vi planerar för hållbara städer

Den här texten skrevs 2017 för HOPP! Hökarängens omställning & permakulturprojekt. En kortare version finns också på Hållbar Stad. De kommande 15 åren förväntas Stockholm växa rejält. “Framtiden kommer bjuda på en tätare bebyggelse, med färre bilar” utlovade Torleif Falk som blev Stockholms stadsarkitekt 2016. Bara på skrivande plats, i Farsta, påbörjades vid årsskiftet byggandet…