Editing in progress/ Klippning pågår

Now we’re finally in post production and will continue editing during 2019. New is that the film was split up in two parts. The first part is named ”Life within Planetary Boundaries, Down to Earth” and is based on an interview with swedish author David Jonstad and professor Johanna Björklund, Örebro University. Running time: 50…

Familjen Europa och en Italiensk Rörelse för Lycklig Nedväxt!

Rubrikbilden; i mitten Maurizio Pallante, grundare av italienska Rörelsen för Lycklig Nedväxt. I januari deltog Mario, vår producent,  vid ett Pitch-forum i Turino, Italien där han knöt intressanta italienska och grekiska kontakter, som förhoppningsvis kan leda oss framåt i arbetet med filmen. Eftersom det här projektet startade i textform (med hjälp av ett stipendium) postar…