OM MIG/ KONTAKT

maja@majalindstrom.com
+46 (0)70-9454804
Youtube: Agroforestry from Paradigmshiftfilm
Vimeo: Paradigmshiftfilm/Maja Lindström
Facebook: fb.me/paradigmshiftfilm

Maja Lindström Kling 2021_1

OM MIG
Jag heter Maja Lindström Kling, är född och uppväxt i Stockholm, och har studerat måleri (L’Accademia di Belle Arti, Venedig, Nyckelvikskolan) grafisk form & reklam (Beckmans Designhögskola) museologi & fotografi (L’UIA, Venedig) m.m.

2003-2014 arbetade jag med manus och regi för animerad film, se filmbiblioteket. Ett arbete som å ena sidan belönades med många filmpris och utmärkelser, däribland en Guldbagge och Stora Novellfilmspriset. Å andra sidan blev det faktiska priset av dessa år att min livspartner och arbetskollega blev utbränd och svårt sjuk.

Sedan 2016 arbetar jag dokumentärt. Jag ser filmkameran i första hand som ett redskap som tillåter mig att bejaka min nyfikenhet och kunskapstörst. Jag söker bara upp personer som jag har stor respekt för och som jag anser har en nyckelroll i att lära oss hur vi kan ta ett kollektivt steg framåt i en hälsosam utveckling. Jag har under några år nu varit besatt av överlevnadsfrågor, och vill gärna berätta på ett mjukt och behagligt sätt, för att inte skrämma bort någon.

Jag kom i kontakt med konceptet Peak Oil 2007 och gjorde en animerad kortfilm om det som blev klar 2014.) 2015 hörde jag för första gången talas om Agroforestry och har sedan dess velat fördjupa min förståelse. Jag slås ibland av en nästan förlamande rädsla över hur vi individuellt och kollektivt skall klara den nästan oöverskådligt stora omställning människan står inför. Ändå vill jag tro och jobba för att kriserna som tornar upp sig inom ekologi, ekonomi och energi tillslut kommer leda oss ur den återvändsgränd vi nu befinner oss i, och in på en mer hållbar väg . Att vi kommer upptäcka hur mycket glädje och livskvalitet vi får av att återställa balansen och stärka hälsan hos ekosystem, sociala och ekonomiska strukturer.

PROJEKT/UPPDRAG
2021/22
samarbetar med Agroforestry Sverige, med stöd från Jordbruksverket. Vi planerar nu för en agroforestrykonferens i Alnarp, Skåne hösten 2022. Över årsskifter 21/22 jobbar jag med en ny hemsida för Agroforestry Sverige. Under 2022/23 kommer vi producera tre kortfilmer tillsammans, även de med stöd från Jordbruksverket. En om skogsträdgårdar med fokus på nötter och fleråriga grönsaker. En med fokus på allésystem (frukt och bär med spannmål respektive med ettåriga/fleråriga grönsaker emellan) och en med fokus på djur i agroforestrysystem.

2021 klev jag in i två nya samarbeten: som styrelseledarmot i Agroforestry Sverige och som ”societal partner” i projektet Environmental Communication Research Programme; Work Package 5 – Media and Arts. Det senare är ett fyraårigt projekt med stöd från MISTRA där ett antal institutioner som Moderna Museet, Färgfabriken, en rad forskare, klimatorganisationer och konstnärer är inbjudna till gränsöverkridande samarbeten kring miljökommunikation, med målet att stödja och främja hållbarhetsförändringar.

2019/2020 fick jag i uppdrag att med en kortfilm dokumentera det EU-finansierade projekt Farm Life i Holland: ”Farm Life project contributes to a climate-resilient Europe by developing and demonstrating innovative adaptation technologies and approaches for the transition of conventional agriculture towards climate resilient agroforestry.P.g.a. samhällsnedstängningen har projektet lagts på is. Under denna tid formulerade jag och Tirion Keatinge (som då jobbade för ReNature) en omfattande projektansökan för en intervjubaserad filmserie om Agroforestry i Europa. Vi fick väldigt bra gensvar från EURAF och kontaktpersoner i flera länder, men finansiering saknas och projektet har lagts på is. Under denna tid skrev jag också tillsammans med Dante Hellström och Erik Kropf en ansökan till Allmänna Arvsfonden för att få ekonomiskt stöd att genomföra en skolköksträdgård på Martinskolan, Söders waldorfskola, med stort fokus på skogsträdgårdsodling. Skolköksträdgården och närområdet skulle fungera som ett uteklassrum kopplat till flera skolämnen och skulle förse skolbespisningen med råvaror. Ansökan fick avslag p.g.a. den inte ansågs innovativ. Under denna tid var jag gästlärare vid flera tillfällen och flyttade med familj från Stockholm till Österlen.

2019 skrev jag för projektet ”Hållbart?” i samarbete med arkitektkontoret A.R.T. Stockholm och Radicalsloyd, som jag också förde samtal med under ett antal träffar. Projektet tvingades p.g.a. yttre omständigheter tyvärr läggas ner. Texterna lades upp på ARCDES blogg ”Hållbar Stad”, med avsikten att vidga kontorets/branchens syn på vad ett hållbart samhällsbygge innebär.

2017-2020 producerade jag dokumentärfilmen ”Leva inom Planetgränserna” i 2 delar. Mitt första egna dokumentära filmprojekt, som jag också producerade själv.

2017-2018 klippte och producerade jag dessa 6 kortfilmer för Svensk Industridesign/Ecodesign Cicle och deras Internationella Hållbarhetsguide.

2014-2016 var jag på deltid engagerad (text & bild)  det lokala projektet HOPP! Hökarängens Omställning & Permakulturprojekt.