PREMIÄR: Leva inom planetgränserna – Ett jordat liv (50 min, 2019)

”Leva inom planetgränserna – Ett jordat liv”  uppmanar oss att läka ekosystem, demokratisera överlevnaden och att ett enklare liv skänker ett rikare liv. Se den här. Filmen bygger på intervjuer med författaren och journalisten David Jonstad, agronomen och forskningsledaren Johanna Björklund och en dikt av ekobonden Per Wålstedt. Filmen uppmärksammar sjuka ekosystem och kollapsande samhällsstrukturer…