Trädfoder & lövängar

Att hamla för lövtäkt – att skära grenar på träd som djurfoder – är det äldsta sättet att skaffa vinterfoder (och ved) på, och har gjorts i tusentals år över stora delar av världen, långt innan man började odla vall. Löv var otroligt viktigt för att getter, får, kor och hästar skulle överleva vintern. Även…