Life within Planetary Boundaries

fb.me/paradigmshiftfilm
maja@majalindstrom.com

 

Would you like to screen ”Life within Planetary Boundaries, part 1 or 2”? Contact me for a high resolution copy to be downloaded from our server.

1. LEVA INOM PLANETGRÄNSERNA DEL 1. ETT JORDAT LIV
Life within Planetary Boundaries – Down to Earth.
Based on an interview with swedish author David Jonstad and research leader Johanna Björklund, with focus on fair and sustainable food production and agroforestry. Premiere sept 2019. Runningtime: 50 min.

2. LEVA INOM PLANETGRÄNSERNA DEL 2. AGROFORESTRY
Life within Planetary Boundaries – Agroforestry.
Based on interviews with agroforestryexperts Martin Wolfe, Martin Crawford, Phlipp Weiss and Johanna Björklund. Premiere jan 2020. Runningtime: 50 min.

Producer: Maja Lindström, ParadigmshiftFilm.
Script & editing:
Maja Lindström
Photo & sound: Lars Nordén (dronephotography) Jonas Embring (Interviews etc) Maja Lindström, Per-Henrik Mäenpää, Jeremy Gugenheim, Peter Clitheroe, Outhouse Filmworks.
Music: Claes Nygren, Jessica Pehrson, OHM/Jenny Säflund etc.

Om filmerna/About
Det finns vägar till en välfärd som inte fråntar våra barn möjligheten att leva väl. Genom att förenkla, lokalanpassa och genom att kopiera naturens egna lösningar, kan vi leva gott och etiskt inom planetens gränser. Samtidigt som vi återställer och läker människa och natur.

There are ways to prosperity that don’t undermine the foundations for future generations’ well-being. By reinventing simplicity, localizing and learning from nature’s own solutions, we can prosper within planetary boundaries. And by doing so, we can restore and heal on an environmental and personal level.