Perenna smaker, diverst odlingslandskap och stärkt livsmedelskedja – en konferens om svensk agroforestry!

Tillägg: Återkoppling efter konferansen

Agroforestry är en samling odlingssystem som inkluderar vedartade perenna växter (träd och buskar) i lantbruk / trädgård, eller för in djur och odling i skogen. Systemen uppfyller flera viktiga funktioner för bland annat mångfald, kolbindning, jordhälsa och produktivitet. De senaste åren har agroforestry fått allt mer uppmärksamhet i Sverige och övriga Europa för sin potential att göra odlingssystem och djurhållningssystem mer hållbara. För att fler svenska lantbrukare, skogsbrukare och grönsaksodlare ska kunna etablera agroforestrysystem behövs kunskap om dessa system på flera nivåer. Konferensen äger rum 6-8 oktober 2022 och kommer att belysa både praktik, forskning, policy och marknad. Flera spännande svenska och internationella aktörer inom agroforestry är inbjudna att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

I många delar av Sverige är jordbruket idag specialiserat och uppdelat i olika typer av produktion med storskaliga och intensiva brukningsmetoder. Agroforestry erbjuder en möjlighet att få in mer diversitet i landskapen, att minska näringsläckage eller erosion, skapa mer slutna näringskretslopp och reglera skadegörare genom att gynna insekter och fåglar samtidigt som man kan få ut fler produkter från sin mark. De mest positiva effekterna kan väntas i områden som domineras av växtodling, men även i de andra delarna kan många gynnsamma ekonomiska, sociala och miljömässiga synergier uppstå.

Att främja agroforestry ger också goda möjligheter till stärkta livsmedelskedjor på flera nivåer. I det småskaliga lantbruket ser vi på olika håll i landet att även odlare med mycket små arealer kan etablera högintensiva agroforestrysystem och få sina produkter sålda på lokala marknader, till exempel REKO-ringar. Detta ökar även möjligheterna att bedriva jordbruk i mindre skala på deltid och kan engagera fler i livsmedelsproduktionen. En diversifierad produktion ger även fler arbetsmöjligheter i lantbrukssektorn. I det storskaliga lantbruket ger ökad biologisk mångfald ekonomiska såväl som miljömässiga fördelar såsom diversifierad produktion och nya metoder för att begränsa växtsjukdomar, skadegörare och minska användning av insatsvaror. Nya produkter i jordbrukslandskapet kan främja svenskt mathantverk och måltidsturism samt skapa möjligheter för nya produkter i förädlingsledet.

Konferensen genomförs med Jordbruksverkets projektstöd Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling, 2021. Själv bidrar jag med foto och layout.

Gratis inträde! Ses där! Mer info på agroforestry.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s