PREMIÄR: se ”Leva Inom Planetgränserna, del 2 – Agroforestry” här!

Hur kan vi tillgodose våra mänskliga grundbehov samtidigt som vi stärker hälsan i de ekosystem som vi är en del av? Äntligen är ”Leva inom Planetgränserna – Agroforestry” klar! I denna del 2 berättar några av Sveriges och Englands främsta pionjärer inom Agroforestry hur vi genom vår matproduktion kan få en nyckelroll i att läka…

Intervju, Philipp Weiss: kollapsmedvetenhet, livsomställning, utflytt….

(Ljudfil) Väldigt tänkvärt tycker jag, att höra Philipp Weiss berätta om hur han gått från kollapsmedveten till lokal handlingskraft genom Permakultur Stjärnsund. Intervjun fick inte plats i filmen om Agroforestry som är under klippning. (”Leva Inom Planetgränserna, Del 2 Agroforestry”). Stöd gärna filmprojektet som drivs ideellt: kickstarter.com/projects/agroforestry/leva-inom-planetgranserna-del-2-agroforestry Kanske blir jag extra berörd av den här…

Krönika: Framtiden tillhör de lokala kretsloppen

EN TROLIG UTVECKLING FRÅN STAD MOT LANDSBYGD, FRÅN FLYG OCH MOTORVÄGAR TILL VATTENVÄGAR OCH RÄLS. Texten är skriven av Maja Lindström i samarbete med arkitektkontoret A.R.T. Stockholm och Arkitekturmuseets blogg Hållbar Stad. Klimataktivisten Greta Thunberg korsar Atlanten i en tävlingssegelbåt och plötsligt vrids våra blickar mot det blåa på kartan, det som bar, och kommer…

PREMIÄR: Leva inom planetgränserna – Ett jordat liv (50 min, 2019)

”Leva inom planetgränserna – Ett jordat liv”  uppmanar oss att läka ekosystem, demokratisera överlevnaden och att ett enklare liv skänker ett rikare liv. Se den här. Filmen bygger på intervjuer med författaren och journalisten David Jonstad, agronomen och forskningsledaren Johanna Björklund och en dikt av ekobonden Per Wålstedt. Filmen uppmärksammar sjuka ekosystem och kollapsande samhällsstrukturer…

LEVA INOM PLANETGRÄNSERNA DEL 1. – ETT JORDAT LIV ÄR KLAR!

Så, äntligen, är Del 1. av filmen ”Leva inom planetgränserna” klar. Filmen bygger på intervjuer med David Jonstad,  journalist och författare till böckerna ”Jordad, enklare liv i kollapsens skugga”, ”Kollaps, livet vid civilisationens slut” och ”Vår beskärda del, en lösning på klimatkrisen”och Johanna Björklund, forskningsledaremed inriktning på framtida matproduktion och matvanor vid Örebro universitet. David…

Editing in progress/ Klippning pågår

Now we’re finally in post production and will continue editing during 2019. New is that the film was split up in two parts. The first part is named ”Life within Planetary Boundaries/Back to the soil” and is based on an interview with swedish author David Jonstad and professor Johanna Björklund, Örebro University. Running time: 40…

Agroforestry in UK/Agroforestry i England

In 2018 we visited Wakelyn’s Agroforestry Organic Research Farm in Suffolk, where we interviewed Professor Martin Wolf who dedicated his life to research small-scale, resilient, low and no-input agriculture ”beyond organic”. The around 20-hecacres farm is covered with a big genetic variety of crops, from hedges with fruit-, energy- and nut trees to mixed crops…

Interview on tomorrow’s agricultural landscape with Johanna Björklund, Örebro University. Intervju om framtidens odlingslandskap med Johanna Björklund, Örebro universitet

For part 2. ”Agroforestry – beyond organic”, we’ve made an exciting interview with Johanna Björklund, Örebro University, who researches on sustainable food production, and who previously was head of research for the swedish long range project ”Sustainable food production in Sweden – to grow and eat from perennial systems”. Inför del 2. ”Agroforestry – bortom…

Familjen Europa och en Italiensk Rörelse för Lycklig Nedväxt!

Rubrikbilden; i mitten Maurizio Pallante, grundare av italienska Rörelsen för Lycklig Nedväxt. I januari deltog Mario, vår producent,  vid ett Pitch-forum i Turino, Italien där han knöt intressanta italienska och grekiska kontakter, som förhoppningsvis kan leda oss framåt i arbetet med filmen. Eftersom det här projektet startade i textform (med hjälp av ett stipendium) postar…

Interview with author and forest garden expert Philipp Weiss on permaculture and the need for low tech solutions. Intervju med Philipp Weiss om permakultur och behovet av enkla lösningar

For the film’s second part about Agroforestry, we’ve interviewed Philipp Weiss, owner of Puttmyra Forest Garden in Stjärnsund, Sweden, about forest gardening and permaculture. Among other things, he spoke about how he turned frustration over a destructive world, into joy of being able to heal nature’s wounds and of getting more in tune with himself….

Interview with author David Jonstad about a return to the local soil, the need to ”democratize survival” and a possible agricultural revolution. Intervju med David Jonstad om att bli jordad, behovet att ”demokratisera överlevnaden” och om en tänkbar jordbruksrevolution

”Välfärd inom planetgränserna, Del 1. Ett jordat liv” består utav en intervju med författaren David Jonstad i Arkhyttan utifrån hans böcker Jordad,  enklare liv i kollapsens skugga (2016) och Kollaps, livet vid civilisationens slut (2012). Filmen planeras bli klar sommaren 2019.